De kraamzorg pakketten

Kraamzorg Wereld Wonder biedt drie kraamzorg pakketten aan:

  • Minimale zorgpakket: 24 – 32 kraamzorguren
  • Het basispakket: 49 kraamzorguren (standaard)
  • Kraamzorgpakket Royaal: minimaal 49 kraamzorguren met de luxe van massages en aromatherapie (hiervoor zijn GEEN extra kosten!).

In de regel heb je recht op 8 dagen kraamzorg. Let op: dag 1 is de dag van de bevalling. Dit is gebaseerd op het landelijk indicatieprotocol. Hierin staat vastgelegd hoeveel uur rechtsgeldig is. Dit is uiteraard ook afhankelijk van je zorgverzekeraar.

Als er een bijzondere situatie is met moeder of baby of in je omgeving, dan kunnen er extra uren kraamzorg nodig zijn. De kraamverzorgende en de verloskundige bepalen of dit nodig is. Zij geven dan een zogenoemde ‘meerzorg-indicatie’.

Kraamzorgwijzer

Aan het begin van de kraamtijd maakt de kraamverzorgende samen met het gezin duidelijke afspraken m.b.t. de verzorging van moeder en baby, het huishouden, bezoek etc. Deze afspraken worden in de kraamzorgwijzer genoteerd. Op de 3e dag na de bevalling kijken we hoe het gaat en evalueren we met het gezin. Zo nodig kunnen de afspraken worden bijgesteld.

Lees verder: het intakegesprek

Bewaren

Bewaren

Bewaren