Wat je moet weten over Ouderschapsverlof

Elke ouder heeft recht op ouderschapsverlof na de geboorte van je kindje. Het verlof kan opgenomen worden tot de 8e leeftijd van het kind en kan worden opgenomen door vaders en moeders. Dit verlof is ook flexibel, je kunt zelf bepalen hoe je het opneemt.

Wanneer heb je er recht op?

Iedere werkende ouder kan beroep doen op dit verlof, doordat het wettelijk is geregeld. Hoeveel uur je kunt opnemen wordt bepaald door het aantal uur dat je werkt. Je kunt het berekenen door 26 keer het aantal werkuren per week.

(On)betaald verlof?

In sommige bedrijven betalen de werkgevers het loon door of gedeeltelijk. Om hierachter te komen zou je de cao van de branche waarin je werkt moeten raadplegen. In de meeste gevallen is ouderschapsverlof onbetaald en lever je in principe salaris in.

Voorheen kreeg je van de belastingdienst een deel van het ingehouden salaris terug, dit is afgeschaft in 2015.

Verlof opnemen

Het is aan jezelf om te bepalen wanneer je ouderschapsverlof wilt opnemen. Ouderschapsverlof staat volledig los van zwangerschapsverlof en de dagen die vaders na de geboorte opnemen. Belangrijk om te weten: als je dit verlof wilt opnemen, dien je het minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk aan te vragen bij je werkgever. Je werkgever mag deze aanvraag niet weigeren, omdat het bij de wet geregeld is.

Hoe kun je het indelen?

Het is natuurlijk helemaal aan jezelf hoe je dit verlof gaat indelen zodra je het hebt opgenomen. Je kunt ervoor kiezen om het in 1x achter elkaar te gebruiken zodat je nog 26 weken extra vrij bent. Of je deelt het zo in dat je iedere week 1 dag (extra) vrij bent. Het verlof mag gesplitst worden in maximaal zes delen. Per deel is het verplicht minimaal een maand te duren.

Handig om te weten
  • Je bouwt tijdens ouderschapsverlof geen vakantiedagen op
  • Wanneer je bij 2 of meerdere bedrijven werkt heb je bij ieder bedrijf recht op dit verlof.
  • Ouderschapsverlof is geldig bij ieder kind hetzelfde
  • Het mag aangevraagd worden voor je eigen kind, adoptiekind, erkend kind, pleegkind of stiefkind. Zolang dit geregistreerd staat.
  • Raadpleeg de CAO van jouw branche om te weten hoe dit voor jou geregeld is.

Bewaren

Bewaren

Bewaren